Aktuality

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle S 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.”), nařizuje postupem podle S 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: l. Všem...

číst více

Výzva KHS školám a školským zařízením

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL 05913/2020 Ve Zlíně, dne 5. března 2020 Spisová značka: KHSZL/05913/2020/0.9/RED/ZL/ Elektronickou poštou Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2....

číst více

Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havličkovo nábřeżi 600, 760 01 Zlin Tel.. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz: ID: xwsa17r VÝZVA OBYVATELŮM A INSTITUCiM ZLiNSKÉHO KRAJE Vznłecem R epioemłojog,LKe situace ve łełnoďién koronavirem (COVlD-2tY9) v CesKé repuöl.ce apeluje Krajská hygienická stamce Ziłnskeno kraje se sidlem ve Zlině na všechny obyvatele a instituce Zlinského kraje aoy s veškerou svou zodpovécnosti učinili vše pro 10 aby se podar IO...

číst více

Základní zásady prevence proti Koronaviru

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Dodržujte základní pravidla osobní hygieny. Ruce si myjte mýdlem často a důkladně. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. Je však nutné, aby se tento gel nanesl z obou stran rukou, to znamená na dlaň i hřbet ruky, a aby dezinfekce zde působila přibližně 20 až 30 sekund. Množství gelu musí být dostatečné, aby ruce navlhčilo. Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často...

číst více

Koronavirus

Informace  Krajské hygienické stanice Zlínského kraje  se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaceEpidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020 Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem  a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci  a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny: Čínská lidová republikaJižní KoreaHong...

číst více