Návštěva Slovanského hradiště v Chotěbuzi

12. dubna 2022 | Aktuality, Články

Archeopark Chotěbuz

S dětmi jsme se dne 9. 4. 2022 vypravili do Archeoparku v Chotěbuzi – 5km od Českého Těšína. Právě zde byl na výšinné ostrožně, v místě významného archeologického naleziště, vybudován areál Archeoparku. Průvodce nám blíže představil rekonstrukce různých staveb a opevnění slovanského hradiska, jak je odhalily archeologické výzkumy. Hradisko, jehož pozůstatky jsou dnes dnes kulturní památkou, se ostrožně rozkládalo v období 8. – 11. století. Kořeny tohoto slovanského hradiska však sahají až do doby bronzové a železné, kdy se zde usadil lid lužické kultury a kolem roku 900 př. n. l. zde vybudoval první opevněné sídlo. Místo tak bylo centrem regionu v pravěku i raném středověku.

Paní průvodkyně nám během přednášky dávala různé otázky týkající se slovanského života, zemědělství. Děti byli šikovné a spoustu otázek věděli. Na konci výkladu dostali všechny děti sladkou odměnu.

S pozdravem – Patrik Pecha, Josef Bučo