Koronavirus

28. února 2020 | Aktuality

Informace 

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje  se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaceEpidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem  a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci  a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:

 • Čínská lidová republika
 • Jižní Korea
 • Hong Kong
 • Irán
 • Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)
 • Japonsko 
 • Singapur

Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019

V případě, že nemáte žádné příznaky:

 • omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 • pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:  o horečka vyšší než 38 °C o kašel o potíže při dýchaní o bolesti svalů, kloubů

o zimnice, třesavka

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):

 • zůstaňte doma
 • ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

Kontaktní telefonní čísla

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:

pevné linky v pracovní době: 

577 006 741, 577 006 742577 006 743, 577 006 759 mobilní čísla mimo pracovní dobu:

MUDr. Jana Hošková  tel.:  + 420 602 156 923 MUDr. Vlasta Fojtíková  tel.:  + 420 725 105 497  e-mail: epidat@khszlin.cz

Přehled důležitých odkazů

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.htmlhttp://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html