Virtuální návštěva Temelína s ČEZ

30. ledna 2021 | Aktuality, Články

Navštívili jsme Temelín, větrnou i vodní elektrárnu…

…virtuálně

(27/01/2021, Pavla Zimová)

Jakožto vychovatelé máme jako jeden z hlavních úkolů zajišťovat našim dětem zajímavý kulturní, sportovní nebo vzdělávací program. Bohužel, aktuální situace nám v tomto směru naši práci neulehčuje, spíš naopak. Proto jsme vděční za každou zajímavou nabídku, která nám pomůže zpestřit každodenní rutinu spojenou s dodržováním hygienických opatření.

Měsíc leden si vybrala Skupina ČEZ jako měsíc, který věnuje nabídce virtuálních exkurzí do elektráren různého typu. ČEZ poskytl dětským domovům seznam prohlídek v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Vedle těchto zdrojů jaderné energie seznámil děti také s alternativními zdroji, tzv. Obnovitelnými zdroji energie, kam patří vodní, větrné a solární elektrárny. Výhodou celé akce byla možnost domluvit si s jednotlivými průvodci individuální termín exkurze, který vyhovoval našemu dennímu režimu. A tak jsme se ve čtvrtek 21. 1. dozvěděli, jak fungují ekologické zdroje energie a dokonce jsme se mohli podívat i do míst, kam by se běžný návštěvník nedostal. Aby naše děti (i my zaměstnanci) měly srovnání, zúčastnili jsme se následující den také prohlídky jaderné elektrárny Temelín.

Součástí exkurzí byly i jednoduché soutěže, ve kterých ti nejbystřejší získali drobné ceny. Milým překvapením pro nás byla účast všech dětí bez ohledu na věk a tak i ti nejmenší získali povědomí o tom, jak vlastně funguje elektrická energie. Odměnou byly dárky od společnosti ČEZ, viz. foto.

Tímto článkem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům Skupiny ČEZ, kteří se na projektu podíleli a srozumitelnou formou nás seznámili s danou problematikou.