Poděkování

8. prosince 2020 | Aktuality

Chtěl jsem napsat článek, ve kterém poděkuji sponzorům, avšak slovo sponzor se mi kupříkladu tady úplně nehodí.

Pan Janíček ze zašovské firmy  Mézl a Janíček, kterou asi není třeba představovat, je dlouhodobým podporovatelem našeho domova a našich dětí.

Dokonce i letos, kdy se nám řada firem omluvila, že díky corona situaci mají existenční potíže, pan Janíček sám zavolal a nabídl nám ještě větší podporu než v minulých letech.

Bylo mu jasné, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a že jisté existenční problémy můžeme mít i my.

Takového člověka už asi nelze nazvat sponzorem.

Chtěl bych tedy tímto veřejně poděkovat nejen panu Janíčkovi, ale i ostatním lidem, kteří v těchto nelehkých časem myslí na ostatní.

Moc si toho vážíme a děkujeme.