Návštěva Lucky Bůbelové

9. června 2022 | Aktuality, Články

Páteční odpoledne oživila našim dětem začátkem června návštěva členky
SDH Veselá Lucie Bůbelové.
Lucie je nejen dvojnásobnou maminkou, ale také velmi úspěšnou hasičkou a
vítězkou mnoha mezinárodních soutěží v hasičském sportu. Mezi její
největší poslední úspěchy patří stříbrná medaile ze Světových hasičských
her v Portugalsku, které se konaly 30. 4. – 7. 5. 2022.
Lucie představila dětem celou svou hasičskou výzbroj – od speciálního
obleku, helmy, bot až po tlakovou láhev s kyslíkem. Aby děti na výzbroj
jen nekoukaly, sestavila jim Lucie pravou hasičskou trať, kde změřily
své síly. Trať si vyzkoušely děti od 4 do 21 let a ukázalo se, že pohyb
v obleku s veškerou výstrojí není vůbec tak snadný, jak vypadá. Odměnou
za úspěšné zvládnutí trati byly dětem drobné sladkosti a následné
společné posezení u ohně a opékání špekáčků.

Teta Veronika