Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle S 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.”), nařizuje...

Výzva KHS školám a školským zařízením

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL 05913/2020 Ve Zlíně, dne 5. března 2020 Spisová značka:...

Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havličkovo nábřeżi 600, 760 01 Zlin Tel.. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz: ID: xwsa17r VÝZVA OBYVATELŮM A INSTITUCiM ZLiNSKÉHO KRAJE Vznłecem R epioemłojog,LKe situace ve łełnoďién...

Koronavirus

Informace  Krajské hygienické stanice Zlínského kraje  se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaceEpidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020 Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem  a aktualizaci souvisejících...

Základní zásady prevence proti Koronaviru

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Dodržujte základní pravidla osobní hygieny. Ruce si myjte mýdlem často a důkladně. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. Je však nutné, aby se tento gel nanesl z obou stran...