Ohlédnutí za rokem 2020

25. ledna 2021 | Články

Ač shrnutí co se událo, můžete najít v oficiální výroční zprávě, dovolte mi kratičké ohlédnutí a zhodnocení loňského roku.

Rok 2020 byl snad pro všechny rokem, jaký jsme nezažili. Život se nám převrátil vzhůru nohama a mnozí z nás se s touto situací jen těžko vyrovnávali.

Někteří reagovali úzkostně a v rámci pudu sebezáchovy nakupovali zásoby a očekávali konec světa a jiní naopak cítili potřebu pomoci ostatním.

Nás v domově nejvíce zasáhlo asi to, že dětem byl omezen pohyb a možná si dokážete představit, co provádí vaše děti, když nemohou jít ven třeba o víkendu. Tohle vynásobte 10 a máte situaci, jaká panovala u nás. Celkově to byl těžký rok jak pro děti, tak pro zaměstnance. Domácí vzdělávání zaměstnalo vychovatele na 150% a popravdě jsem byl moc rád, že ruku k dílu, co se práce s dětma týče, přiložila i Pavla a Vašek Hanáčkovi, kterým bych okamžitě nabídl místo vychovatele kdyby to šlo a kdybych na jejich místa sehnal stejně kvalitní lidi, o čemž pochybuju.

Takže práce bylo pro všechny nad hlavu, ale i tak jsme se zúčastnili několika veřejně prospěšných akcí jako výsadba stromků a úklid lesa či přírody. Tím, že jsme velká skupina z jedné „domácnosti“ jsme mohli vykonat kupu dobré práce.

Tato naše aktivita nezůstala bez odezvy a dostali jsme hned několik ocenění, na které jsem hrdý.

Byl jsem moc potěšen tím, že jste si toho všimli a mnozí z vás nám nabídli pomoc či projevili uznání.

Jistě je to naše práce, za kterou bereme plat, ale i tak nás potěší milé slovo, nebo nějaká drobnost.

Mě jako ředitele těší i to, že si někteří lidé vzpomněli i na naše pracovníky a přinesli něco malého i jim. Ne že by to potřebovali, ale prostě to potěšilo a beru to jako uznání z venku za dobře odvedenou práci.

Nedokážu tady vyjmenovat všechny, kteří nám pomohli tak mi to odpusťte, protože mnoho z vás pomohlo anonymně.

Důležité pro mě je, ale to, že nám pomáháte vytvořit skvělé podmínky pro naší práci a tím se spolupodílíte na tom, aby naše děti měli jednou lepší život než jim připravili jejich rodiče.

Za Dětský domov Zašová Vám všem ze srdce děkuji.