Valšovický výšlap

1. října 2020 | Články

Když se jeden ze tří dnů prodlouženého víkendu umoudřil a nepropršel, mohli jsme si konečně vyrazit na plánovaný pohodový výšlap k Valšovickým jezírkům. Jezírka se nacházejí poblíž obce Valšovice a jsou součástí Školní polesí Střední lesnické školy v Hranicích. Jedná se o soustavu několika vodních nádrží, z nichž tu největší zdobí romantický dřevěný altánek. Cest, jak se k jezírkům dostat, existuje několik. My jsme zvolili značenou lesní stezku, která vede z Teplic n. Bečvou. I přes obavy, jaký terén nás v lese čeká, se z výšlapu stala příjemná podzimní procházka. Kupodivu nikdo nejevil známky znechucení, či negace. Dobrá nálada se nesla celým výletem, jehož délka byla „tak akorát“. Od jezírek jsme se vraceli jinou cestou, abychom se nenudili. Jeden z chlapců dokonce poznal místo, kudy jel kdysi na kole na Helfštýn. V lese jsme potkali nemálo turistů, kteří se také rozhodli strávit volný den aktivně v přírodě. Když jsme postupovali směrem k Teplicím, „ulovili“ jsme i několik PET lahví, pohozených v příkopech u cesty. Ekologické smýšlení nás tedy neopustilo ani tady :-). Po návratu nás čekalo sladké překvapení, které pro nás upekla moje maminka. Celou jízdu zpět do DD držel Pepa plech se zákuskem jako svátost, kterou si za hezký den určitě všichni zasloužili.

Pavla Zimová – vychovatelka