Chceme být lepšími – Sběr odpadů v nejvíce vytížených oblastech v Zašové

21. září 2020 | Články

Dne 20. září se děti z Dětského domova v Zašové účastnily projektu Vyčisti les 2020. Děti a jejich vychovatelky pojaly tento projekt jako příležitost k pozitivnějšímu zviditelnění celého Dětského domova.  Děti byly rozděleny do 3 soutěžních týmů, kdy tým č. 1 měl na starost sběr komunálního odpadu, tým č. 2 se s radostí vrhl na sběr plastů a jako poslední tým č. 3 byl ten nejodvážnější a vylosoval si sběr papíru a skla. Děti byly vybaveny pytli a gumovými rukavicemi a za podpory vychovatelek mezi sebou soutěžily, kdo nejlépe a nejvíce vyčisti předem určenou oblast v Zašové.

Ještě před vypuknutím této soutěže si vychovatelky s dětmi udělaly besedu o nejefektivnějším třídění odpadu a vytipovali nejvíce znečištěná místa Zašové.

Trasa začala hned pod Kulturním domem a v jeho okolí v tzv. uličce, kde děti nejvíce nasbírali komunálního směsného odpadu, kde tým č. 1 si byl téměř jistý, že vítězství mají jisté. Avšak jakmile trasa pokračovala směrem ke škole, zde tým č. 2 dýchal týmu č. 1 na záda a byl velkou konkurencí. Tým č. 3 však se sběrem papíru a skla nezahálel a rychlostí blesku vysbíral okolí u hřbitova takovou rychlostí, že by konkuroval i profesionálním popelářům.

Jakmile se všechny 3 týmy a jejich doprovody v podobě tet Verči, Moniky a Káji dostaly k místu zvanému rozhledna, zde začala opravdová bitva o odpad. Týmy se předháněly v úlovcích a do poslední chvíle se nevědělo, kdo nakonec vyhraje.

Děti se radovaly z každého úlovku odpadu, mnohé i křičely radostí, dokonce byl spozorován i radostný výskok vítězného týmu č. 2 který nakonec zvítězil ve sběru plastu.

Vítězství mělo sladký závěr pro všechny, děti byly odměněny zmrzlinou a velkou pochvalou.

https://www.invia.cz

https://www.rostlinna-akvaria.cz

https://www.nazuby.cz

https://www.proormedent.cz

https://www.affekt.cz

https://www.interbohemia.cz

https://www.vzduchotechnika-ventilace.cz

https://www.provysavace.cz