17. června 2020 | Články

Poděkování

V těžkém čase coronakrize, kdy se pozornost zaměřovala na pomoc zdravotníkům policistům a záchranářům se jaksi pozapomnělo na dětské domovy. Je to logické, domovy jsou malé a děti v nich jsou již delší dobu tak nějak mimo pozornost veřejnosti.

Najdou se však lidé či místní firmy, kterým osud dětí není lhostejný a mezi tyto dobrodince přibyl i nadační fond Terezy Maxové, který spolu s ING poskytli domovu finanční pomoc ve výši 18 000 korun  jako podporu na vzdělávání dětí a na nákup vitamínů.

Z části prostředků, byla zaplacena naprosto úžasná paní učitelka, který docházela a pomáhala našim vychovatelkám s domácím vzděláváním dětí.

Každý rodič, který měl děti doma a musel se s nimi připravovat do školy ví, že to práce není jednoduchá. V domově je na jednoho vychovatele 8 dětí, které mají mnohdy poruchy učení či jiné problémy a tak měli naši zaměstnanci co dělat.

Tímto tedy děkuji fondu Terezy Maxové, ING a všem dobrosrdečným lidem, kteří na nás nezapomněli a pomohli.

Děkujeme.

Za kolektiv zaměstnanců a za děti Lubomír Krhut-ředitel zařízení.